Hướng dẫn sử dụng Email Doanh Nghiệp

Hướng dẫn sử dụng Email Doanh Nghiệp:

 • Bạn được cung cấp tài khoản email (bao gồm Email và mật khẩu) để sử dụng
 • Bạn sẽ sử dụng Webmail (tương tự như Gmail) để check và gửi email cho nhân viên nội bộ hoặc khách hàng.
 • Nếu bạn có sử dụng phần mềm Email như Outlook hoặc Outlook Express thì bạn cần phải cài đặt Email vào phần mềm này và sử dụng.
 • Nếu bạn muốn check email trên điện thoại (android hoặc iphone) thì bạn cần phải cài đặt email vào điện thoại của mình.
 • Nếu bạn gặp khó khăn gì khi cài đặt hay sử dụng email, xin vui lòng nhắn vào group hỗ trợ Zalo hoặc gọi điện thoại hotline để được hỗ trợ.
 • Cài đặt sẵn phần mềm Ultraviewer hoặc Teamviewer trong máy tính để được hỗ trợ một cách nhanh chóng.

Các hướng dẫn chi tiết về Cài đặt và Sử dụng Email:

 1. Hướng dẫn sử dụng Webmail:
  http://tinhhoaviet.com/huong-dan-su-dung-webmail-doanh-nghiep/
 2. Hướng dẫn cài đặt email vào Microsoft Outlook
  http://tinhhoaviet.com/huong-dan-cai-dat-email-bang-microsoft-outlook/
 3. Hướng dẫn cài đặt email vào Outlook Express
  http://tinhhoaviet.com/huong-dan-cai-dat-email-bang-outlook-express/
 4. Hướng dẫn thay đổi mật khẩu Email:
  http://tinhhoaviet.com/huong-dan-thay-doi-mat-khau-email/
 5. Hướng dẫn cài email vào điện thoại, máy tính bảng Android:
  http://tinhhoaviet.com/huong-dan-cai-dat-email-vao-dien-thoai-may-tinh-bang-android/
 6. Hướng dẫn cài email vào điện thoại Iphone:
  http://tinhhoaviet.com/huong-dan-cai-dat-email-vao-iphone/
 7. Link cài đặt phần mềm UltraViwer sẵn vào máy tính để được hỗ trợ nhanh chóng
  https://www.ultraviewer.net/vi/UltraViewer_setup_6.5_vi.exe

 

Các thông số cài đặt email:

1. Cài đặt dạng SSL/TLS (bảo mật cao)

 • Incoming Mail: pro09.emailserver.vn (Port IMAP=993 / POP3=995)
 • Outgoing Mail: pro09.emailserver.vn (Port SMTP=465)

2. Cài đặt dạng Non SSL/TLS:

 • Incoming Mail: pro09.emailserver.vn (Port IMAP=143 / POP3=110)
 • Outgoing Mail: pro09.emailserver.vn (Port SMTP=587)