Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Email AsiaPaintVietnam

Các hướng dẫn chi tiết về Cài đặt và Sử dụng Email:

 1. Hướng dẫn sử dụng Webmail:
  http://tinhhoaviet.com/huong-dan-su-dung-webmail-asiapaint/
 2. Hướng dẫn thay đổi mật khẩu Email:
  http://tinhhoaviet.com/huong-dan-thay-doi-mat-khau-email-asiapaint/
 3. Hướng dẫn cài đặt email vào Microsoft Outlook
  http://tinhhoaviet.com/huong-dan-cai-dat-email-bang-microsoft-outlook-asiapaint/
 4. Hướng dẫn cài email vào điện thoại, máy tính bảng Android:
  http://tinhhoaviet.com/huong-dan-cai-dat-email-vao-dien-thoai-may-tinh-bang-android-asiapaint/
 5. Hướng dẫn cài email vào điện thoại Iphone:
  http://tinhhoaviet.com/huong-dan-cai-dat-email-vao-iphone-asiapaint/
 6. Hướng dẫn sao lưu dữ liệu Email trong Outlook:
  http://tinhhoaviet.com/huong-dan-sao-luu-du-lieu-email-tren-outlook/
 7. Link cài đặt phần mềm UltraViwer/Teamviewer sẵn vào máy tính để được hỗ trợ nhanh chóng
  https://www.ultraviewer.net/vi/UltraViewer_setup_6.5_vi.exe
  https://download.teamviewer.com/download/TeamViewer_Setup_x64.exe

 

Các thông số cài đặt email:

1. Cài đặt dạng SSL/TLS (bảo mật cao)

 • Incoming Mail: pro201.emailserver.vn (Port IMAP=993 / POP3=995)
 • Outgoing Mail: pro201.emailserver.vn (Port SMTP=465)

2. Cài đặt dạng Non SSL/TLS:

 • Incoming Mail: pro201.emailserver.vn (Port IMAP=143 / POP3=110)
 • Outgoing Mail: pro201.emailserver.vn (Port SMTP=25 hoặc 587)
thongsocaidatemail