Hướng dẫn cài đặt Email vào Điện thoại, máy tính bảng Android (AsiapPaint)

Trước khi cài đặt Email, chúng ta cần phải có các thông số sau:

  • Máy chủ mail (Mail server): pro201.emailserver.vn
  • Tên người dùng: Họ Tên – Tên Công Ty (gợi ý, không bắt buộc)
  • Email: tuan@asiapaintvietnam.com (nhập đúng email của mình vào)
  • Mật khẩu (password): 12345 

BẮT ĐẦU CÀI ĐẶT

Mở điện thoại, chọn Icon Email (Thư điện tử)

android-01

Thiết lập tài khoản email:

  • Điền email và mật khẩu như hình.
  • Sau đó chọn “Cài đặt thủ công”
email_android_01

Chọn kiểu “Tài khoản MAP” để tải email về điện thoại.

email_android_02

Điền thông tin máy chủ mình có vào các form rồi nhấn nút “Tiếp tục”.

email_android_03

Chọn thời gian tự động kiểm tra và đồng bộ email, trung bình khoảng 15 phút.

android-06

Hoàn tất quá trình cài đặt.

android-07

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!