Hướng dẫn thay đổi Mật Khẩu Email (AsiaPaint)

Để thay đổi mậu khẩu của Email, chúng ta đăng nhập vào Webmail, sau đó bấm vào nút Webmail Home ở dưới cột bên trái để về trang hiển thị Webmail

changepassword_asia

Vào trang Webmail Home, chúng ta kéo màn hình xuống và chọn vào phần Password & Security để thay đổi password

Sau đó sẽ nhập mật khẩu mới vào. Lưu ý mật khẩu mới phải có “chữ thường, chữ hoa và ký tự đặc biệt”

 

Chúc các bạn thay đổi Mật Khẩu Email thành công.