Hướng dẫn cài đặt Email bằng Outlook Express

Outlook Express là ứng dụng được tích hợp sẵn trong Microsoft Windows XP. Bạn truy cập Outlook Express bằng cách vào menu Start > Program > Outlook Express.

 

 

 

Trước khi cài đặt, bạn sẽ phải có sẵn các thông số của email (do nhà cung cấp đưa). Ví dụ:

  • Email: info@tinhhoaviet.com
  • Mật khẩu (password): 12345
  • Incoming Mail Server: mail.tinhhoaviet.com hoặc pro09.emailserver.vn
  • Outoging Mail Server: mail.tinhhoaviet.com hoặc pro09.emailserver.vn

Các bước cài đặt như sau:

Bước 01:
– Mở chương trình Outlook Express, chọn Menu Tools > Accounts…

outlookepxress-00

Bước 02:
– Xuất hiện cửa sổ Internet Accounts
– Trong Tab Mail chọn Add, chọn tiếp Mail…

outlookepxress-01

Bước 03:
– Xuất hiện cửa sổ Your Name
– Điền tên bạn vào. Ví dụ: Vu Huy
– Sau đó bấm vào nút [Next >] để tiếp tục

outlookepxress-02

Bước 04:
– Qua tiếp phần Internet E-mail Address
– Điền email của bạn vào. Ví dụ: info@tinhhoaviet.com
– Sau đó bấm vào nút [Next >] để tiếp tục

outlookepxress-03

Bước 05:
– Qua tiếp phần Internet Server Names
– Điền 2 thông số Incoming Mail server và Outgoing Mail Server vào
– Sau đó bấm vào nút [Next >] để tiếp tục

outlookepxress-04

Bước 06:
– Qua tiếp phần Internet Mail Logon
– Điền 2 thông số Account name và Password vào (lưu ý phần Account name sẽ nhập nguyên email vào)
– Chọn mục [x] Remmeber Password để lưu lại mật khẩu.
– Sau đó bấm vào nút [Next >] để tiếp tục

outlookepxress-05

Bước 07:
– Sau đó bấm vào nút [Finish] để hoàn tất.

outlookepxress-06

Bước 08:
– Đến đây bạn phải làm thêm 1 bước nữa để cấu hình bảo mật cho việc gửi email đi
– Bấm double-click vào email vừa cài hoặc chọn email đó rồi bấm [Properties]

outlookepxress-07

Bước 09:
– Xuất hiện cửa số Tab General, bạn chọn qua Tab Servers

outlookepxress-08

Bước 10:
– Đánh dấu [x] vào phần dưới cùng [x] My server requires authentication
– Sau đó bấm vào nút [OK] để hoàn tất.

outlookepxress-09

Vậy là bạn đã cài đặt xong Email trên Outlook Express. Sau đây là một số thao tác chính:

Ở hàng Menu trên cùng có 4 button:
– Bấm vào [Create Mail] để tạo Email mới
– Bấm vào [Send/Recv] để gửi và nhận Email
– Bấm vào [Addresses] để xem danh bạ email
– Bấm vào [Find] để tìm 1 email nào đó

Ở phần Outlook Express > Local Folders:
– Inbox: là nơi chứa các email nhận về
– Outbox: là nơi chứa các email chuẩn bị gửi đi
– Sent Items: là nơi chứa các email đã gửi đi
– Deleted Items: là nơi chứa các email đã xóa
– Drafts: là nơi soạn thảo các email tạm.

outlookepxress-10

Chúc các bạn cài đặt và sử dụng Email thành công.