Hướng dẫn thay đổi Mật Khẩu Email

Để thay đổi mậu khẩu của Email, chúng ta đăng nhập vào Webmail và sau đó nhìn phía góc trên cùng bên phải, bấm vào tên email của mình, sẽ mở ra 1 bảng danh sách, chọn tiếp mục Password & Security. Sau đó sẽ nhập mật khẩu mới vào. Lưu ý mật khẩu mới phải có “chữ thường, chữ hoa và ký tự đặc biệt”

 

changepassword

 

 

changepassword2

 

Nếu như các anh chị ở trong Webmail và không thấy email của mình ở góc trên cùng bên phải như ở trên thì bấm vào nút Webmail Home ở dưới cột bên trái để về trang hiển thị Webmail

changepassword3

 

 

Chúc các bạn thay đổi Mật Khẩu Email thành công.